დონორები და პარტნიორები - კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის

დონორები და პარტნიორები

Delegation of the European Union to Georgia

 • 64b Ilia Chavchavadze Avenue 0179 Tbilisi, Georgia
 • +995-32-236 43 64
 • delegation-georgia@eeas.europa.eu

U.S. Agency for International Development

 • 1300 Pennsylvania Ave NW, Washington, District of Columbia 20004, US
 • 202-916-2669
 • IndustryLiaison@usaid.gov

European Network on Independent Living

 • 7th Floor- Mundo J Rue de l’Industrie 10 1000 Brussels, Belgium
 • 0032 (0)2 893 25 83
 • secretariat@enil.eu

IDEF

 • 1408 University Dr. · College Station · Texas · 77840 · United States
 • +1(979)260-5274
 • IDEFinfo@kbsi.com

Whirlwind Wheelchair

 • 2111 San Pablo Ave. Unit 2956 Berkeley, CA 94702
 • +1 (510) 239-3557
 • info@whirlwindwheelchair.org

Union of organizations of people with limited abilities of Moldova

 • Essl Foundation – Vienna/Austria
 • +43 (0) 2243 23 989-31
 • office@zeroproject.org

AFS Intercultural Programs

 • New York, NY 10005, 120 Wall Street Floor 4
 • 646-751-2218
 • sleacock@afsusa.org