ადვოკატირება - კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის