წესდება - კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის

წესდება

1990-იანი წლების დასაწყისში, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე აქტივისტთა საზოგადოებამ არასამთავრობო ორგანიზაციების ალიანსი (არასამთავრობო ორგანიზაციები) დააფუძნა, რომელიც სხვადასხვა კატეგორიის შეზღუდვის მქონე პირებზე (უსინათლოები, სმენის არმქონეები, ეტლით მოსარგებლეები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მშობლები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სპორტსმენები და ა.შ.) იყო ფოკუსირებული.

1997 წელს, ინვალიდთა ლიგის ხელმძღვანელობით, შეიქმნა არასამთავრობო ორგანიზაციების საკოორდინაციო საბჭო, რომელიც ოფიციალურად დარეგისტრირდა, როგორც კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის.

1999 წელს CIL– მა გაიარა მეორადი რეგისტრაცია და დღეს შეზღუდული შესაძლებლობის თემაზე მომუშავე 28 არასამთავრობო ორგანიზაციას აერთიანებს.

წესდება - კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის